Utbildning Slutna utrymmen

Anpassas efter kundens behov och utrustning

Baserad enligt:

• Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1
• Användning av personlig skyddsutrustning AFS 2001:3
• Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2011:19
• Första hjälpen och krisstöd AFS 1999:7
• Ensamarbete AFS 1982:3
• Arbete i explosionsfarlig miljö AFS 2003:3
• Byggnads- och anläggningsarbete AFS 1999:3
• Hygieniska gränsvärden AFS 2018:1
• Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2019:3
• Vägledande dokument EN 529:2005

Mål med utbildningen

 • Deltagaren ska få grundläggande kunskaper för att jobba slutna utrymmen

 • Vilka svenska lagar och EU direktiv som ska tillämpas

 • Efter genomgången utbildning ska man ha nödvändiga teoretiska kunskaper om arbete i slutna utrymmen

Teori

 • Vad är ett slutet utrymme
 • Genomgång lagar, normer & regler
 • Arbete med tillträdestillstånd
 • Riskanalys / Räddningsplan:
  ▪ Att tänka på innan arbetet börjar
 • Arbetsplanering
 • Åtgärder före arbete
 • Kommunikation i slutna utrymmen
 • Produktinformation / Välj rätt utrustning
 • Förankringspunkt
 • Användning av Tripod, Davitkran, räddningsvinsch m.m.
 • Åtgärder vid olycka/tillbud
 • Evakuera nödställd
 • Skötsel av utrustning
 • Kunskapsprov

Praktik

 • Praktisk övning Tripod / Davitkran