LiftutbildningBaserad på LLP 1 Liftläroplanen & SS-ISO 18878:2013

Mål med utbildningen

 • Deltagaren ska få nödvändiga teoretiska kunskaper för att arbeta med mobila plattformar

 • Vilka svenska lagar och internationell standard som ska tillämpas

 • Nödvändiga praktiska kunskaper om arbete med mobila plattformar

Teori

 • Mobila Plattformar
  - Grupper
  - Typer
 • Liftens huvuddelar
 • Spärranordningar
 • Skötsel & daglig tillsyn
 • Kontrollkort
 • Fortlöpande tillsyn
 • Säkert arbetssätt
 • Handhavande
 • Säkerhet
 • Riskbedömning
 • Riskanalys
 • Lagar & Arbetsmiljö

Praktik

 • Daglig tillsyn
 • Manöverpanel
 • Symboler / Skyltar
 • Manöverprov
 • Nödsänkning