Fallskyddsutbildning

Baserad enligt:

• Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1
• Användning av personlig skyddsutrustning AFS 2001:3
• Skydd mot skada genom fall AFS1981:14
• Första hjälpen och krisstöd AFS 1999:7
• Ensamarbete AFS 1982:3
• Stegar och arbetsbockar AFS 2004:3
• Byggnads- och anläggningsarbete AFS 1999:3

Mål med utbildningen

 • Deltagaren ska få grundläggande kunskaper för att arbeta i fallriskmiljö

 • Vilka svenska lagar och EU direktiv som ska tillämpas på arbetsplatser

 • Ökad förståelse om riskerna att arbeta i fallriskmiljö

 • Tips & trix för att förenkla er vardag

Teori

 • Vad är ett fall
 • Vad är fallskydd
 • När & hur skall fallskydd användas
 • Genomgång lagar & regler:
  ▪ Arbetsgivare
  ▪ Arbetstagare
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Riskanalys / Räddningsplan:
  ▪ Att tänka på innan arbetet börjar
 • Personligt fallskydd & metoder
 • Produktinformation / Välj rätt utrustning
 • Förankringspunkt
 • Fallfaktor & riskmoment
 • Räddning
 • Skötsel av utrustning
 • Kunskapsprov

Praktik

 • Prova olika helselar
 • Hänga i sele
 • Traumastraps
 • Förankringar
 • Fallskyddsblock
 • Rep med replås
 • Räddningsutrustning
 • Daglig kontrollFallskyddsutbildning Räddning

Anpassas efter kundens behov och utrustning

Mål med utbildningen

 • Djupare kunskap om hängtrauma & räddning

 • Praktisk övning med kundens räddningsutrustning