5005 Fallskyddslina W 15 meter

Klassisk fallskyddslina med storkrok. Vid ett fall glider enheten en kort sträcka innan den stannar helt. Falldämparen ser till att dämpa chockbelastningen.

5028 + 5029  Fallskyddslina/Fallstoppslina Goblin 20 meter

Fallskyddslina av hög kvalitet och med bra komfort, lämpligt för de flesta typer av takarbeten med 0-45 graders lutning. Även lämplig för vertikal klättring. Kärnmantelrepet är utrustat med Goblin glidlås som låser direkt vid ett fall, men har även en låsfunktion som gör att du kan "låsa" fast glidlåset på repet vid behov; perfekt för arbete vid takkant där du vill ha ett bra stöd.

Glidlåset är en robust smidd konstruktion av aluminium och rostfritt stål. Goblin glidlås/ascender är designad att ge minsta möjliga friktion, vilket ger smidig förflyttning vid både upp och nedstigning på repet. Repets slitage nästan eliminerad med den innovativa mekaniken. Maximalt belastning på rep vid ett fall är mycket låg pga den låga kraften glidlåset ger vid fall (under 6kN). Separat falldämpare ej nödvändigt pga den smarta falldämparmekaniken som "glider" på repet en kort sträcka. 2-funktioner i ett -glidlås och ascender. Med en enkel knapptryckning låser du fast glidlåset på repet och ändrar glidfunktionen till manuell förflyttning på repet. Kort bromssträcka vid fall gör att arbete kan utföras närmare mark än med andra glidlås.

Linan går att få i egen önskad längd.