Besiktning

All utrustning inom Personligt Fallskydd och Slutna Utrymmen ska besiktigas minst var 12:e månad.
Använder man utrustningen i en utsatt miljö bör man göra det oftare.

Vi kommer ut till er och besiktigar era grejor på plats. Inga väntetider eller onödig körtid.

Allt dokumenteras och skickas till er.

VI har med oss ny utrustning om det skulle behövas bytas ut något.

Vi är certifierad kompetent person för IKAR.

Och det BÄSTA av allt: Vi håller reda på när det är dags för nästa besiktning.