Säkerhetslås 72/40

 • Säkerhetsnivå 6
 • Aluminiumkropp
 • 8 bygelvarianter
 • 8 färger
 • Tålig eloxalbeläggning för korrosionsskydd
 • Graverbar låskropp
 • Automatiskt låsning
 • Låstvång (Nyckeln går endast att dra ut
  när bygeln är nedtryckt)

Säkerhetslås 76/40

 • Säkerhetsnivå 8
 • Aluminiumkropp
 • 8-stiftscylinder
 • 9 bygelvarianter
 • 10 färger
 • Låskropp förseglat med plasthölje
 • Automatiskt låsning
 • Låstvång (Nyckeln går endast att dra ut
  när bygeln är nedtryckt)
 • mer än 150.000 unika olika låsningar

Säkerhetslås 74/40

 • Säkerhetsnivå 6
 • Aluminiumkropp
 • 6-stiftscylinder
 • 5 bygelvarianter
 • 10 färger
 • Låskropp förseglat med plasthölje
 • Automatiskt låsning
 • Låstvång (Nyckeln går endast att dra ut
  när bygeln är nedtryckt)

Säkerhetslås 72/30

 • Säkerhetsnivå 5
 • Aluminiumkropp
 • 7 bygelvarianter
 • 8 färger
 • Tålig eloxalbeläggning för korrosionsskydd
 • Graverbar låskropp
 • Låstvång (Nyckeln går endast att dra ut
  när bygeln är nedtryckt)

Huvudnyckelsystem

 • Varför ska man ha ett huvudnyckelsystem?
  Ett sådant system krävs när en huvudnyckel ska kunna
  öppna samtliga lås, t.ex. i nödsituationer.
  I ett låssystem används nycklar som passar till enskilda
  lås eller i kombination med grupper av lås och kanske till
  och med en generalhuvudnyckel. Du tilldelar alltså tydliga
  åtkomstbehörigheter till dina anställda.

 • Vad är fördelen med nyckelsystem?
  Noggrann låsplanering kan rädda liv.
  Ett exempel:
  Personliga ID(Identifikation)-lås är ALLTID olika låsning.
  Varje anställd har alltså sitt eget lås med egen nyckel.
  Den nyckeln passar inte i någon kollegas lås eller omvänt.
  Maskinlås används för att säkra mot oavsiktliga starter
  och finns som både LIKA - och OLIKA låsning beroende på
  önskemål av system.

  Huvudnyckeln är inlåst på säkert ställe och används bara
  om låsen måste öppnas av oförutsägbara anledningar.