8009 Låsanordn. E201 Automatsäkr. Enpol

8009 Låsanordn. E201 Automatsäkr. Enpol

Låsanordning för enpoliga kretsbrytare. Lång livslängd. Icke-ledande material. Snabb och verktygslös montering: låset skruvas fast på själva manöverdonet och förses sedan med ett hänglås för maximal säkerhet. Hänglåset gör det omöjligt för obehörig personal att avlägsna låset och slå på strömmen igen.

 • Nylon
 • 1 Låsningspunkt
 • Max bygeldiameter Ø 7mm
 • Minimum bygelhöjd: 20mm
 • Inklusive adapter för automatsäkring
8011 Låsanordn. E203 Automatsäkr. En/Fler

8011 Låsanordn. E203 Automatsäkr. Enpolig/Flerpolig

Låsanordning för enpoliga eller flerpoliga automatsäkringar. Går att säkra med vajerlås. Lång livslängd. Icke-ledande material. Snabb och verktygslös montering: låset skruvas fast på själva manöverdonet och förses sedan med ett hänglås för maximal säkerhet. Hänglåset gör det omöjligt för obehörig personal att avlägsna låset och slå på strömmen igen.

 • Nylon
 • 2 Låsningspunkter
 • Max bygeldiameter Ø 5 eller 7mm
8012 Låsanordn. E211 Automatsäkr. 480/600V

8012 Låsanordn. E211 Automatsäkr. 480/600V

Låsanordning för enpoliga eller flerpoliga automatsäkringar. Lång livslängd. Icke-ledande material. Snabb och verktygslös montering: låset skruvas fast på själva manöverdonet och förses sedan med ett hänglås för maximal säkerhet. Hänglåset gör det omöjligt för obehörig personal att avlägsna låset och slå på strömmen igen.

 • Polypropylen
 • 1 Låsningspunkter
 • Max bygeldiameter Ø 7mm
8013 Låsanordn. E212 Automatsäkr. 480/600V

8013 Låsanordn. E212 Automatsäkr. 480/600V

Låsanordning för flerpoliga automatsäkringar. Lång livslängd. Icke-ledande material. Snabb och verktygslös montering: låset skruvas fast på själva manöverdonet och förses sedan med ett hänglås för maximal säkerhet. Hänglåset gör det omöjligt för obehörig personal att avlägsna låset och slå på strömmen igen.

 • Nylon
 • 1 Låsningspunkter
 • Max bygeldiameter Ø 7mm
8014 Låsanordn. E218 Porslin E14 D01/E18 D02

8014 Låsanordn. E218 Porslin E14 D01/E18 D02

Skyddskåpan skruvas i skruvsockeln och förhindrar på så vis oavsiktlig start. Etappgängan gör att låsanordningen klarar två gängor. Hänglåsfästet är vridbart åt alla håll.  Inklusive smidig specialnyckel som går att förvara i den ihängda låsbygeln. Går att säkra med vajerlås.

 • Gänga E14  D01  2, 4, 6, 10, & 16A  400V
 • Gänga E18  D02  20, 25, 30, 35, 40, 50 & 63A  400V 
 • Max bygeldiameter Ø 6,5mm
8015 Låsanordn. E233 Porslin E27 DII/E33 DIII

8015 Låsanordn. E233 Porslin E27 DII/E33 DIII

Skyddskåpan skruvas i skruvsockeln och förhindrar på så vis oavsiktlig start. Etappgängan gör att låsanordningen klarar två gängor. Hänglåsfästet är vridbart åt alla håll.  Inklusive smidig specialnyckel som går att förvara i den ihängda låsbygeln. Går att säkra med vajerlås.

 • Gänga E27  DII  2, 4, 6, 10, & 16A, 20, 25, 30 & 35A  500V
 • Gänga E33  DIII  35, 40, 50 & 63A  500V 
 • Max bygeldiameter Ø 6,5mm
8030 Låsanordning E245 Motorskydd

8030 Låsanordning E245 Motorskydd

Kläms fast på motorskyddsbrytaren med låsmekanismen och säkra med hänglås.

 • För alla motorskyddsbrytare med 45 mm hög brytarfront
 • Kompositmaterial
 • Max bygeldiameter Ø 7mm