Skapa en säker arbetsmiljö

Med ett heltäckande lockout/tagout-system från ABUS kan du säkerställa att personalen kan utföra underhåll & reperationer utan att oroa sig för för sina liv. Rätt låsanordning ger säker avstängning av bland annat maskiner, ventiler, stickkontakter och strömbrytare. Därmed säkerställs skyddet för de anställda och olyckor kan förhindras på ett effektivt sätt.

För arbetsgivare finns bindande riktlinjer och regler, som ska bidra till att skydda de anställda. Men kanske så saknas det konkreta säkerhetsåtgärder som faktiskt förhindrar olyckor?

Personalen är din största tillgång och därför har ABUS tagit fram en enhetlig lösning med sin professionella lockout/tagout-serie.
ABUS har ett omfattande sortiment med lämpliga hänglås och låsanordningar som säkrar och signalerar och ger dig och personalen en positiv säkerhetskänsla.

Säkerhetslås

Säkerhetslåsen är själva kärnan med avseende för lockout/tagout och har många användningsområden. De kommunicerar direkt och tydligt eftersom de översiktligt signalerar: ”den här maskindelen är avspärrad med avseende för obehörigt tillträde.” På så vis förhindrar du personskador och dödsolyckor.

Låsanordningar Elektriska avstängningar

Låsanordningar för:

 • Automatsäkringar
 • Kretsbrytare
 • Motorskyddsbrytare
 • Porslinsäkringar
 • Stickkontakter
 • Huvudströmbrytare
 • Manöverdon

  Låsanordningar för mekaniska avstängningar

  Låsanordningar för:

  • Kulventiler
  • Skjutventiler
  • Gastuber
  • Tryckluftskopplingar